fbpx

ITO - intravenska terapija kiseonikom

ITO ili intravenska oksivenacija je stimulaciona terapija kod koje se kiseonik u malim dozama daje u venu, a to uslovljava dva principa delovanja. S jedne strane imuni sistem prepoznaje i "napada" mehuriće kiseonika koji ulaze kroz venu, što dovodi do imunomodelirajućeg dejstva. S druge strane mehurići kiseonika vode do stimulacije unutrašnjih zidova krvnih sudova, uglavnom u najmanjim (mikroangijama) venama, arteriolama i venolama. To dovodi do lučenja endogenih supstanci, poput prostaciklina i paraoksigenaze1.

Imunomodulacija i lečenje alergija

Intravenska terapija kiseonikom deluje na krvnu sliku i ovde naročito na bele krvne ćelije (leukocite). Jedan deo krvne slike koji je opsežno istražen jesu eozinofilni granulociti. Oni se povećavaju pomoću ove terapije i različitim mehanizmima se zadržavaju u krvotoku. Pojednostavljeno rečeno, sprečava se migracija tih ćelija u tkivo sa njegovim štetnim lučenjem toksina. Terapija oksivenacije deluje i regulaciono na proinflamatorne (koji potiču upalu) citokine. Dokazano je smanjenje TNF-α, interleukina i interferona. S tim u vezi je sprovedena pilot studija s Institutom za kliničku imunologiju Univerzitetske bolnice Charité u Berlinu.11

Objektivno normalizovanje laboratorijskih vrednosti

 • Smanjenje TNF- α
  CRP (parametar upale)
 • Homocistein (oštećenje zidova krvnih sudova, novo otkriveni rizični faktor usled nedostatka vitamina)
 • IgE
 • Ukupan holesterol
 • Gama GT
 • LDL / HDL (holesterin)
 • Kreatinin
 • Mlečna kiselina
 • Hba1c (dugoročna vrednost šećera u krvi, informiše o iskakanjima u zadnjim nedeljama)
 • povećano stvaranje eritrocita
 • nezreli eritrociti ↑ i zreli eritrociti ↓

Objektivno normalizovanje laboratorijskih vrednosti

 • Senkung TNF- α CRP (Entzündungsparameter)
 • Homocistein (oštećenje zidova krvnih sudova, novo otkriveni rizični faktor usled nedostatka vitamina)
 • IgE
 • Ukupan holesterol
 • Gama GT
 • LDL / HDL (holesterin)
 • Kreatinin
 • Mlečna kiselina
 • Hba1c (dugoročna vrednost šećera u krvi, informiše o iskakanjima u zadnjim nedeljama)
 • povećano stvaranje eritrocita
 • nezreli eritrociti ↑ i zreli eritrociti ↓

Eozinofilija

Mehurići kiseonika obavijeni su fibrinogenom i fibrinokitenom. To služi procesu "činjenja ukusnim" (opsonizaciji) za sopstvenu odbranu tela. Naime, pomoću ovog procesa telo prepoznaje mehuriće kiseonika kao strane i potiče eozinofilne granulocite (EOS) da eliminišu ta "strana tela". Iz tog razloga dolazi do povećanja EOS-a u krvi. Opsonirani mehurići kiseonika imaju sličnosti s parazitarnim antigenima koji za posledicu imaju i eozinofiliju. Na ovo se nadovezuje teorija o higijeni koja kaže da ljudi, koji su inficirani određenim parazitima, imaju manji rizik da obole od hroničnih upalnih bolesti, alergija ili autoimunih bolesti.22
Eozinofilni granulociti imaju značajnu ulogu u izazivanju bolesti (patogenu) kod alergijskih oboljenja poput bronhijalne astme, atopičnog dermatitisa (reakcija preosetljivosti), alergijskih ekcema ili Kronove bolesti. Tu ITO najpre deluje paradoksno. Međutim, kod detaljnijeg posmatranja se može ustanoviti kako se eozinofilni granulociti drže u krvotoku pomoću intravenske terapije kiseonikom. Sprečava se migracija u tkivo. Iz tog razloga se eozinofilni granulociti ne mogu skupljati u obolelom tkivu i ne mogu tamo razviti svoje štetno dejstvo. To objašnjava zašto oksivenacija ima tako neobično pozitivno dejstvo kod tih oboljenja.
Eozinofilni leukociti po potrebi (oštećenje tkiva, upala, uzročnici bolesti, ...) najpre izlaze iz krvi u tkivo kao odbrambene ćelije. Pojednostavljeno rečeno, EOS-i poseduju supstancu za markiranje kako bi prepoznali "oštećena mesta" u telu. Tamo se odlaže taj marker i time leukociti znaju gde u tkivu moraju da migriraju. Kod eozinofilno asociranih oboljenja to se dešava u prekomernoj reakciji usled koje se zatim oslobađaju toksini. Pomoću ITO supstanca za markiranje se prenosi na opsonirane mehuriće kiseonika i samim time EOS-i gube sposobnost da migriraju u tkivo. Time se drže u krvotoku i sprečava se oslobađanje toksina.33

Izlučivanje telesnih supstanci

Dokaz za endogeno (telesno) proizvedene supstance koje se nakon intravenske terapije kiseonikom množe ili smanjuju naučno je dokazan i opsežno opisan u poglavlju 4.4.13 u knjizi dr Krojcera (Kreuzer).44
Nakon sprečavanja migracije leukocita u tkivo i antioksidativnih mehanizama, endogeno proizvedene supstance učestvuju u mnogobrojnim drugim mehanizmima dejstva. Ovde su od posebnog interesa prostaciklin, 15-lipoksigenaza-1, paraoksigenaza-1 i proizvodnja citokina u leukocitima.

Prostaciklin

Poticanje proizvodnje prostaciklina zasniva se na stimulaciji tankih arteriola u endotelu (unutrašnjem zidu krvnih sudova) plućnog kapilarnog tkiva. Mehurići kiseonika koji intravensko ulaze stimulišu ovo područje pre nego što se kiseonik u potpunosti veže za hemoglobin (crveni pigment koji krvi daje crvenu boju) i samim time se otopi. Telo reaguje povećanim lučenjem prostaciklina. Kako bi se podržao taj efekat, organizam treba opskrbiti osnovnim sastavnim delom za sintezu prostaciklina. Taj sastavni deo je omega-3 masna kiselina (eikozapentaenoinska kiselina, EPA).
„G. Rahman et al. je 2011, godine objavio rad o univerzalnom značaju prostaciklina s nazivom: Prostacyclin as an integral part of almost every organ system.“5 Pored dejstava kao što je poznato proširenje sudova i usporenje agregacije trombocita, prostaciklin ima i dodatan široki spektar dejstava:
 • trombolitičko
 • antiarteriosklerotično
 • usporava adheziju leukocita (prianjanje leukocita) za endotel krvnog suda
 • diuretsko (potiče izmokravanje)
 • ograničeno bronhodilatativno (proširenje bronhija)
 • antioksidativno
 • protivupalno, naročito usled smanjene proizvodnje citokina koji potiču upalu, poput TNF-α
 • antialergijsko, imunosupresivno
 • protektivno u slučaju ishemije (smanjeni krvotok odnosno prekid krvotoka)
 • reperfuziono oštećenje bubrega
 • protektivno kod transplantacije za donora i primaoca

Ovaj pregled je reprezentativan, nije potpun i može se nastaviti.Ovi mnogobrojni mehanizmi dejstva objašnjavaju dalekosežni spektar dejstava intravenske terapije kiseonikom.

 • trombolitičko
 • antiarteriosklerotično
 • usporava adheziju leukocita (prianjanje leukocita) za endotel krvnog suda
 • diuretsko (potiče izmokravanje)
 • ograničeno bronhodilatativno (proširenje bronhija)
 • antioksidativno
 • protivupalno, naročito usled smanjene proizvodnje citokina koji potiču upalu, poput TNF-α
 • antialergijsko, imunosupresivno
 • protektivno u slučaju ishemije (smanjeni krvotok odnosno prekid krvotoka)
 • reperfuziono oštećenje bubrega
 • protektivno kod transplantacije za donora i primaoca

Ovaj pregled je reprezentativan, nije potpun i može se nastaviti.Ovi mnogobrojni mehanizmi dejstva objašnjavaju dalekosežni spektar dejstava intravenske terapije kiseonikom.

15-lipoksigenaza-1

Naučno je dokazano da se intravenskom terapijom kiseonikom sve više stvara enzim 15-lipoksigenaza-1. Ovaj enzim iz linolne kiselina stvara proizvod 13-HODE. Ove supstance poseduju protivupalna, antikancerogena, antimetastatska, imunoregulatorna i antiaterosklerotična svojstva.77

Paraoksonaza 1

Takođe se može dokazati da se intravenskom terapijom kiseonikom značajno povećava enzim paraoksonaza 1. Dejstvo ovog enzima je antioksidativno, antiaterosklerotično, protivupalno, antikancerogeno i smanjuje koncentraciju štetnog homocisteina.88

Citokini

Intravenska terapija kiseonikom utiče i na proizvodnju citokina u leukocitima. Ovde se dokazuje značajno smanjenje proinflamatornih (koji potiču upalu) citokina poput TNFα (faktor nekroze tumora-alfa), IFN (interferon) kao i IL (interleukini).9

To upravo kod hroničnih oboljenja igra važnu ulogu.

Indikacije za primenu intravenske terapije kiseonikom

Iz gore navedenih mehanizama dejstva mogu se izvesti i obrazložiti konkretne indikacije za intravensku terapiju kiseonikom. Fokus čine poremećaji cirkulacije krvi (makroangiopatija i mikroangiopatija) često praćeni edemom (zadržavanjem vode). Bolesti srca i cirkulacije se u ovom kontekstu takođe lako leče. Dodatno široko područje primene su hronične alergijske bolesti kao i hronične upalne bolesti.

Poremećaji cirkulacije

Ovde pre svega deluje stimulacija sinteze prostaciklina. Dolazi do normalizovanja sudova i proširenja malih krvnih sudova (mikroangija), te samim time do poboljšane cirkulacije. Prostaciklin je sastavni deo koji se u plućima pretvara u azot-monoksid. To potiče apsorpciju kiseonika od alveole u krv. Još jedan važan efekat je dejstvo ispiranja edema.

Bolesti kardio-vaskularnog sistema

 • Snižavanje krvnog pritiska - proširenje krvnih sudova i ispiranje
 • Angina pektoris - proširenje krvnih sudova i poticanje protoka krvi koronarnih arterija
 • Zadržavanje vode povezano sa srcem - poticanje protoka krvi i poboljšano zbrinjavanje kiseonikom srčanog mišića kao i ispiranje edema

Poremećaji zarastanja rana

 • Intermitentna klaudikacija (claudicatio intermittens) – proširenje krvnih sudova, poremećaj krvotoka kao i smanjenje bolova i produženje hodne pruge kod pacijenta
 • Periferna arterijska bolest (PAB) - nakupljanje masnih naslaga u pogođenim ekstremitetima. Obnavljanje adekvatnog protoka krvi, smanjenje bolova. (Postoji dokazi o tome da su pacijenti izbegli amputaciju.)
 • Rejnodova bolest - proširenje krvnih sudova, poticanje protoka krvi i smanjenje bolova

Mikroangiopatije (poremećaj protoka krvi najmanjih krvnih sudova)

 • Suva degeneracija makule - proširenje krvnih sudova i poticanje protoka krvi mrežnjače - to dokazuje studija "Intravenska terapija kiseonikom kod suve degeneracije makule usled starosti"1010
 • Dijabetična polineuropatija i angiopatija - proširuje sudove, potiče protok krvi

Poremećaji zarastanja rana

Terapije oksivenacije je sa svojim gore navedenim dejstvima poticanja protoka krvi, ispiranja edema, te protivupalnim i antibakterijalnim dejstvima izvrsna metoda za pospešivanje zarastanja rana. Za ovo postoje mnogobrojni dokumentovani slučajevi.

Bolesti uva, grla i nosa

Studija sa 26 pacijenata je pokazala da 72% pacijenata nakon tretmana više nije imalo tegobe.11 Dr Krojcer (Kreuzer) u svojoj knjizi takođe opisuje dodatne slučajeve sa značajnim poboljšanjem.

Vrtoglavica centralnog porekla (Menijerova bolest)

Studija sa 26 pacijenata je pokazala da 72% pacijenata nakon tretmana više nije imalo tegobe.11 Dr Krojcer (Kreuzer) u svojoj knjizi takođe opisuje dodatne slučajeve sa značajnim poboljšanjem.

Tinitus

Postoje dve veoma signifikantne studije o dejstvu prostaglandina kod tinitusa koje dokazuju da isti dobro deluje. S jedne strane je to studija: „Synthetic prostaglandin E1 misoprostol as a treatment for tinnitus“12 a s druge strane studija: „Efficiency of misoprostol in the treatment of tinnitus in patients with diabetes and/or hypertention”.
Intravenska terapija kiseonikom potiče stvaranje endogenog prostaglandina, te se na taj način koristi isti mehanizam dejstva.1313

Upala sinusa (sinuzitis)

I ovde se postižu veoma dobri uspesi, to se upečatljivo dokazuje u jednoj anketi koja je rađena s lekarima.

Poremećaj sna i nervozna hiperekscitabilnost

Terapija oksivenacije odlično deluje kod ovih poremećaja. Većina pacijenata koji su lečeni pomoću ITO nakon terapije kažu da osećaju umor i da im se poboljšao san. Uzrok tog umora i poboljšanja sna se nalazi u povećanom stvaranju prostaglandina-D2. Pored melatonina, ovo je najjači induktor sna u mozgu.1414

Alergije i hronične upalne bolesti

Tema alergije i hronične upalne bolesti opsežno je opisana pod tačkama 1.1. kao i 2.3. i 2.4. Antialergijsko dejstvo posebno je vidljivo kod alergije na polen, životinjsku dlaku i grinje iz kućne prašine.
Kod hroničnih upalnih bolesti pacijenti sa Kronovom bolešću i ulceroznim kolitisom veoma dobro reaguju na terapiju.

Vortrag auf der Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Oxyvenierungstherapie in Kassel am 12.06.2001
Intravenöse Sauerstofftherapie Seite 25 / 26, Franz J. Kreuzer 2 Auflage 2014
Intravenöse Sauerstofftherapie Seite 27 / 28, Franz J. Kreuzer 2 Auflage 2014
Intravenöse Sauerstofftherapie ab der Seite 38, Franz J. Kreuzer 2 Auflage 2014
The American Journal of integrative Medicine, 2011 1: p. 22 – 26
Intravenöse Sauerstofftherapie Seite 56, Franz J. Kreuzer 2 Auflage 2014
Intravenöse Sauerstofftherapie Seite 60, Franz J. Kreuzer 2 Auflage 2014
Intravenöse Sauerstofftherapie Seite 61, Franz J. Kreuzer 2 Auflage 2014
Intravenöse Sauerstofftherapie Seiten 61/62, Franz J. Kreuzer 2 Auflage 2014
10 Becke E, Kreuzer F. Intravenöse Sauerstofftherapie bei altersbedingter trockener Makuladegeneration EHK 2007; 56: 740 – 744
11 Seiferth, L.B.: Behandlung meniérschen Erkrankung durch intravenöse Sauerstofftherapie. HNO Wegweiser, 1964 12: 74-78
12 Briner, W., J. Hose, and M.O`Leary,: Synthetic prostaglandin E1 misoprostol as a treatment for tinnitus. Archives of Otolaryngology – Head & Neck Surgery, 1993, 119, 652
13 Akkuzu, B., et al.: Efficiency of misoprostol in the treatment of tinnitus in patients with diabetes and/or hypertention. Aurius Nasus Larynx, 2004, 31, 226-232
14 Intravenöse Sauerstofftherapie Seite 125, Franz J. Kreuzer 2 Auflage 2014

sr_RSSerbian